خرده‌ها – تکه‌ها

پKian-Forouzesh, untitled from My Private Museum sereies

Kian-Forouzesh, untitled from My Private Museum sereies

خرده‌ها – تکه‌ها
به انتخاب امیر‌علی قاسمی
ششم تا بیست و چهارم آذرماه نود و چهار

گالری آران
با آثار

طلیعه کامران
ژان ماطاووسیان
و اردشیر محصص

و هنرمندان : عباس بدیهی- امیرعلی محبی نژاد- علیرضا ملکیان

آیه رحیمی- بهار وفایی – یوشا بشیر – فرشاد نکومنش – هومن علیزاده – طناز دانشمند – کیان فروزش – مائده جناب

مهتاب علیزاده – نوید سلاجقه – نازنین اهری پور- نیما بهره مند – رضا بهزاد نیا – سیمین یعقوبی

صادق صادقی پور- امیر امیری – آیدین صمیمی مفخم – مارتینا کوسسکا – نسترن صفایی – سامان خسروی

خرده‌ها- تکه‌ها

خرده ها – تکه ها، پروژه‌ی مشترکی از جامعه‌ی نیومدیا و گالری آران است که دنیایی تصویری، چندپاره ومعلق ما بین مدیاهای مختلف را ترسیم می‌کند. در پروسه‌ی انتخاب این پروژه‌ی گروهی تلاش برگردآوری تجربه‌هایی داشته‌ایم که شاخه‌های موازی و متقاطع بیشماری را درمی‌نوردند: از سویی کار بر روی کاغذ و تکه چسبانی با شعرمجسم، منظره با خاطره، و اجرا با صدا درهم می آمیزند. بریده های ویدیوها در تلفیق با خرده ها و تکه های پیدا شده و مجسمه که با «حاضرآماده‌هایی» یافته شده از کوچه و خیابان ترکیب می‌شوند.

نمایشگاه خود کلاژی است از نسل ها و سلایق شان که از لایه های مختلف شکل می گیرد: آثاری که تازه از تنور درآمده اند و پروژه هایی که از یادها رفته اند. خرده ها و تکه ها با پرفورمانس و نشست هایی درباره‌ی هنرصوتی، هنردر حیطه عمومی، و تصویر متحرک تکمیل می‌شود و یا به عبارت بهتر پایان باز خود را رقم می‌زند.

امیرعلی قاسمی