روی کاغذ (عکاسی)، بی نام

پروژه های نیومدیا از شما دعوت می‌کند تا در روز جمعه بیست و ششم خرداد از ساعت شش تا نه شب از نمایشگاه «روی کاغذ (عکاسی).- بی‌نام» بازدید کنید:

«روی کاغذ- بی‌نام» نمایشگاهی گروهی و مشارکتی است که پیش از این چهار دوره‌ی آن در پروژه‌های پارکینگالری، گالری هفت ثمر و پروژه‌های نیومدیا برگزار شده است. این رویداد همانند دوره‌ی دوم به عکاسی اختصاص دارد و طبق روال همیشه، کارها بدون ذکر نام هنرمند نمایش داده می‌شوند.

پروژه های نیومدیا: کریمخان زند، خردمند شمالی، اعرابی سه، پلاک سه

ساعت بازدید: شش تا نه شب

نمایشگاه تا تاریخ جمعه، دوم تیر هزار و سیصد و نود شش برقرار است.